Thursday, January 10, 2008

Meet the Zaidos

It was our friend's birthday yesterday and he had an emergency/on-the-spot celebration. They fetched me at already past 7pm and I'm not really in the mood to go but Pam asked permission from my mom so I went na lang. We had dinner and more pictorials after.
We declared the night as Zaido Night. We were all in Zaido mood so ayan ang nangyari.

This was taken at the Office of the Regional Governor. Malakas kami sa gwardya kaya pinapasok kami.

Actually, kaya kami malakas sa guard dahil sabi namin, galing ng Saudi yung isang kasama namin at tinu-tour namin sya sa spots sa Cotabato. LOL. Paniwalang paniwala naman sila. Ayan, may souvenir photo pa kami sa isang guard, kunwari ipapakita sa amo ng friend ko. LOL.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...